[ New messages · Members · Forum rules · Search · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
Diễn đàn thảo luận » ..:: Võ phái Vinakudo ::.. » Đạo đức võ thuật » Luận về Tam cang giả “Quân – Sư – Phụ” (St)
Luận về Tam cang giả “Quân – Sư – Phụ”
adminNgày: Thứ tư, 25/09/2013, 14:09:42 | Hộp thư # 1
Bính
Nhóm: Quản trị viên
Hộp thư: 67
Giải thưởng: 0
Danh tiếng: 0
Tình trạng: Ngoại tuyến
Người xưa hỏi:
Quân, Sư, Phụ - Tam Cang giả
Qua chuyến đò đầy đò ngả, cứu ai?


Người xưa đáp:
Quân, Sư, Phụ - Tam Cang giả
Qua chuyến đò đầy đò ngã…?
Thân phụ già máu huyết tình thâm
Quân lo giữ nước, an dân
Còn Sư dạy dỗ công ân cao dày
Đi chung trong chuyến đò đầy
Không may đò ngã, xin đem thân này cứu cả ba
Hiếu, trung, nghĩa được vẹn hòa
Nếu không đặng, xin tuẫn tiết trước để khỏi mang tiếng là bất nhơn!


Như vậy đó: Chung thỉ vô cùng! Đẹp đẽ vô tỷ! Cao vời vô song!
Thế thì vì sao mà ba người đó rất quan trọng đối với mỗi một con dân trong xã hội? Mội quan hệ tương tác như thế nào mà đến nỗi mỗi một người dân khó lòng phân biệt “ai trọng hơn ai?” Hôm nay xin luận bàn ba nhân vật trên.

Cang, cũng gọi “Cương”, nghĩa là giềng mối. Tam Cang giả là ba vị mà có giềng mối quan hệ vô cùng khắn khít với chính mình.

1) Phụ (Cha Mẹ) cho thân mạng. Không có cha mẹ thì chẳng có tấm thân này.
2) Sư (Thầy) có công ân dạy dỗ mình thành “nhân” trong gia đình và xã hội; trau giồi đạo đức, nhân phẩm; hun đúc nhân, lễ, nghĩa, trí cho mình. Thầy cũng đào tạo căn bản, truyền dạy nghề nghiệp cho mình để chuẩn bị cho bước tương lai; nên gười xưa có câu “Không Thầy đố mầy làm nên” là vậy. Không có Thầy thì mình trở thành mất dạy; mà con người mất dạy là con người trở thành con ngợm, có sống cũng chỉ là dư thừa, vô dụng mà thôi. Bởi vậy, giá trị quan trọng về đạo đức, nhân phẩm của con người vốn bất di bất dịch dù ở bất cứ thời đại nào.

3) Quân (Vua), thời nay nói rộng ra là “Chính quyền, cấp lãnh đạo” bao gồm cả Chủ tịch nước, Tổng thống, Thủ tướng, toàn bộ giới lãnh đạo cao cấp trong một quốc gia có nhiệm vụ dựng nước, giữ nước, làm cho quốc thái dân an (thiên hạ thái bình, chúng sinh an lạc). Trên một đất nước mà chiến chinh giặc giã, dân sống kiếp nô lệ, bị hành hạ, làm tôi mọi cho quân giặc, thì làm sao mà yên thân được! Bởi thế “Quân” đâu phải là người xa lạ gì đối với dân, mà là một tác nhân vô cùng quan trọng như Cha Mẹ, như Thầy Tổ, vì họ đã phải khắn khít với trách nhiệm: “Giữ gìn xã tắc, bảo vệ giang sơn, làm cho quốc gia thái bình, thần dân an lạc”.


HLV Hồ Phi Long
 
Diễn đàn thảo luận » ..:: Võ phái Vinakudo ::.. » Đạo đức võ thuật » Luận về Tam cang giả “Quân – Sư – Phụ” (St)
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:

Login form