[ New messages · Members · Forum rules · Search · RSS ]
 • Page 1 of 1
 • 1
Diễn đàn thảo luận » ..:: Võ phái Vinakudo ::.. » Tư liệu võ thuật » Các bài thiệu võ thuật P1: Các bài thảo bộ (Võ cổ truyền Việt Nam)
Các bài thiệu võ thuật P1: Các bài thảo bộ
adminNgày: Thứ bảy, 28/09/2013, 00:58:36 | Hộp thư # 1
Bính
Nhóm: Quản trị viên
Hộp thư: 67
Giải thưởng: 0
Danh tiếng: 0
Tình trạng: Ngoại tuyến
THÁI CỰC QUYỀN • Tướng quân bái tổ
 • Độc thủ tấn công (Cung ly)
 • Lưỡng hoành song song (Cung khảm)
 • Ngư ông thiềm tọa (Cung chấn)
 • Kim kê giải tỏa (Cung đoài)
 • Thối ngọa hoành thân (Cung tốn)
 • Tam tấn song phi (Cung càn)
 • Hồng nhi hoành trụ (Cung cấn)
 • Ngủ hổ nhập điền (Cung khôn)
 • Phiên lôi giao chiến (Cung càn + khảm)
 • Đao hải hoành liên (Cung tốn+Ly)
 • Song long chỉ triệt (Cung khôn + Đoài)
 • Trảm thủ bình đao (Cung cấn + Chấn)
 • Song cung nhị tấn (Cung đoài + càn)
 • Song cương chiến câu (Cung chấn + Tốn)
 • Hoành thân trá bại (Cung ly + Khôn)
 • Tái xuất phi thân ( Cung khảm + Cấn)
 • Tả hữu ngân bình (Cung ly)
 • Lệch thăng bằng cước (Cung khảm)
 • Lạc bộ nghịch lân (Cung chấn)
 • Tấn công song trụ (Cung đoài)
 • Hoành cung song chỉ (Cung tốn)
 • Xà vĩ trụ quyền (Cung càn)
 • Liên công thủ kích (cung cấn)
 • Tam xích triệt tiền (Cung khôn)
 • Hoành môn triệt hạ (Cung càn + Khảm)
 • Tả hữu trực giao (Cung tốn+ Ly)
 • Hoành đao phạt mộc (Cung khôn + Đoài)
 • Song long xung kích (Cung cấn = Chấn)
 • Ngụy trang tấn thích (Cung đoài + Càn)
 • Tịnh thềm phục địch (Cung chấn + tốn)
 • Thuận nghịch bình quân (Cung ly + khôn)
 • Mã quyền giao chiến (Cung khảm + cấn)
 • Kim kê hoành bộ (Cung ly)
 • Dụ hổ ly sơn (Cung khảm)
 • Tiều phu chấn triệt (Cung chấn)
 • Án thủ giao đầu (Cung đoài)
 • Long hổ tranh châu (Cung tốn)
 • Hầu mai thắng cảnh (Cung càn)
 • Lưỡng chiến giao tranh (Cung cấn)
 • Thủ hạc phục thành (Cung khôn)
 • Thôi sơn trấn thủ (Cung càn + khảm)
 • Song chỉ giao sa (Cung tốn + Ly)
 • Thiết đã triệt quyền (Cung khôn + Đoài)
 • Linh ngư tấn thế (Cung cấn + chấn)
 • Song bàn triệt hạ (Cung đoài + Càn)
 • Độn thủ thôi sơn (Cung chấn+Tốn)
 • Song long thượng tấc (Cung ly + khôn)
 • Hoành trụ trá quyền (Cung khảm + Cấn)
 • Hoành thân song trụ (Cung ly)
 • Song hổ song long (Cung khảm)
 • Song cương song trường (Cung chấn)
 • Tấn công đội kích (Cung đoài)
 • Tiên cô tấn thích (Cung tốn)
 • Kỳ lân thối bộ (Cung càn)
 • Thủ hạc phục quyền (Cung cấn)
 • Thần sơn xung trảm (Cung khôn)
 • Thuận nghịch long sơn (Cung càn + khảm)
 • Hầu mai trá tẩu (Cung tốn + Ly)
 • Lạc mã hậu công (Cung khôn + Đoài)
 • Long hoành phục chiến ( Cung cấn + Chấn)
 • Tiến tam thối nhị ( Cung Đoài + Càng)
 • Song tấc liên hồi ( Cung chấn + Tốn)
 • Song chùy hoành trụ (Cung ly + khôn)
 • Thối xà tấn hạc ( Cung khảm + Cấn)
 • Thiết bảng đả trung (Cung ly )
 • Độc thủ huỳng cung (Cung khảm)
 • Nhị xung đội kích (Cung chấn)
 • Trực song tấn thích (Cung đoài)
 • Trảm xích thanh xà (Cung tốn)
 • Hoành đao trảm thủ (Cung càn)
 • Tả hữu độc trụ (Cung cấn)
 • Long trão di thân (Cung khôn)
 • Phụng hoàng di tấn (Cung càn + Khảm)
 • Sát tận thiên cung (Cung tốn + Ly)
 • Hoành xung song đội (Cung khôn + đoài)
 • Mãnh hổ lôi chùy ( Cung cấn + chấn)
 • Song phi thuận nghịch (Cung đoài + càn)
 • Trá ngọa quy hàng (Cung chấn + tốn)
 • Bàn long nhập điện ( Cung ly + khôn)
 • Hội ngộ chư tiên (Cung khảm + cấn)
 • Bái tổ sư lập như tiền.


HLV Hồ Phi Long
 
adminNgày: Thứ bảy, 28/09/2013, 01:05:02 | Hộp thư # 2
Bính
Nhóm: Quản trị viên
Hộp thư: 67
Giải thưởng: 0
Danh tiếng: 0
Tình trạng: Ngoại tuyến
LƯỠNG NGHI QUYỀN

Lời thiệu:

 • Tướng quân bái tổ
 • Tả tấn song long
 • Hữu công ngịch chiến
 • Lưỡng điệp giao tranh
 • Hầu thủ trá quyền
 • Song long nghinh chiến
 • Hoành trụ tham thiền
 • Lưỡng hổ phi long
 • Bình sa nghịch đảo
 • Phụng hoàng đại náo
 • Nhập động chư tiên
 • Bái tổ sư lập như tiền.


Phú nôm:

Lưỡng nghi bộ pháp âm dương
Hổ châu hạc vị miêu long tiến lui
Khép phải thẳng phải không lui
Chuyển thân khép trái mới lùi xéo sau
Thập nhị nhất pháp bấy lâu
Đến khi lẻ một hớ sâu nhảy liền
Chuyển kỳ thập nhị trận tiền
Đến khi đoạn kết diện tiền lưỡng nghi
Phân chân bộ pháp đã nghi
Đem phần thủ pháp tam chi ngũ hành
Tiền trung đoạn hậu ai giành
Chẳng câu thập lục sao đành lẻ đơn.


HLV Hồ Phi Long
 
adminNgày: Thứ hai, 07/10/2013, 23:11:39 | Hộp thư # 3
Bính
Nhóm: Quản trị viên
Hộp thư: 67
Giải thưởng: 0
Danh tiếng: 0
Tình trạng: Ngoại tuyến
ĐỒNG NHI QUYỀN
 • Thiệu võ


 • Bái tổ
 • Chấp thử lập Ðồng Nhi
 • Khuynh thân bạt thủ chi
 • Tiền tấn du luân thích
 • Ðình bộ lập song phi
 • Ðại Bàng lai thối bộ
 • "Tiên cô" tấn đả chi
 • "Thái Hòa" hoành quá hải
 • "Ðồng Tân" thối đả chi
 • Nhị thủ giai trụ thích
 • Lưỡng túc nghịch song phi
 • Bạch xà lai ngọa địa
 • Hồi đầu tấn thích chi
 • Ðầu thân giai đả thối
 • Tróc túc ác hổ tùy
 • Chuyển luân khinh thoái bộ
 • Nhứt hộ thủ môn kỳ
 • Hồi đầu bái Tổ Sư.

  Chuyển thành tiếng Việt:
  • Phú (ca dao)


  Vào đường Bái Tổ trước tiên
  Chấp tay đứng trụ lập liền Ðồng Nhi
  Nghiêng mình bạt thủ một khi
  Bước tới tay phải tức thì đâm lên
  Dừng chân bay lập hai bên
  Ðại bàng lui bước từ trên bay về
  "Hà Tiên Cô" bước đánh liền
  "Thái Hoà" qua biển cũng lìa cung mây
  "Ðồng Tân" lùi đấm xuống ngay
  Hai tay cứng chắc đâm ngay tức thì
  Hai chân đá nghịch như phi
  Bạch xà trở lại nằm lì đất thiêng
  Quay đầu tiến tới đâm liền
  Ném mình quay lại mặt tiền đấm theo
  Ðuổi theo cọp dữ khóa chân
  Nhẹ nhàng lùi bước bánh xe xoay vần
  Một mình cọp dữ ải quan
  Trở về bái tổ là đường xưa nay.


  HLV Hồ Phi Long
 •  
  adminNgày: Thứ hai, 07/10/2013, 23:14:06 | Hộp thư # 4
  Bính
  Nhóm: Quản trị viên
  Hộp thư: 67
  Giải thưởng: 0
  Danh tiếng: 0
  Tình trạng: Ngoại tuyến
  TỨ MÔN QUYỀN

 • Khai môn tấn bộ
 • Thối lộ tung hoành
 • Tả hữu chiến tranh
 • Huy hồi thủ thế.

  HLV Hồ Phi Long
 •  
  adminNgày: Thứ hai, 07/10/2013, 23:15:13 | Hộp thư # 5
  Bính
  Nhóm: Quản trị viên
  Hộp thư: 67
  Giải thưởng: 0
  Danh tiếng: 0
  Tình trạng: Ngoại tuyến
  THẦN ĐỒNG QUYỀN

 • Thủ bái thần đồng
 • Ngư ông trì thế
 • Sổ bộ suy phong
 • Hoành khai tả tả
 • Hầu phát địa hổ
 • Đả song phi, chích phụng sơn hoành
 • Đả tả, đả tả
 • Đả hữu đả hữu
 • Thi nhất phát thần đồng chấp thủ
 • Lưỡng biên lập như tiền.

  HLV Hồ Phi Long
 •  
  adminNgày: Thứ hai, 07/10/2013, 23:16:10 | Hộp thư # 6
  Bính
  Nhóm: Quản trị viên
  Hộp thư: 67
  Giải thưởng: 0
  Danh tiếng: 0
  Tình trạng: Ngoại tuyến
  TỨ HẢI QUYỀN

  Tả mai dâng thiết trảo
  Hữu mai dâng thiết trảo
  Đồng tử phản âm
  Ngũ thốn liêm khước
  Đảo thiết mã
  Triển thân phục hổ
  Xá thân hạc cấp
  Liên hoàn phóng tiễn
  Hắc ngưu nhập thạch
  Kim kê phi cánh
  Phù ba cải dực
  Tả tảo hữu bác
  Hữu bác tả tảo
  Hổ phong thái môn
  Đại ấn chưởng, lạc mã
  Khấu đả phá tam tinh
  Bông chim tại túc
  Ô dâng cải nguyệt
  Lập như tiền.


  HLV Hồ Phi Long
   
  adminNgày: Thứ hai, 07/10/2013, 23:17:24 | Hộp thư # 7
  Bính
  Nhóm: Quản trị viên
  Hộp thư: 67
  Giải thưởng: 0
  Danh tiếng: 0
  Tình trạng: Ngoại tuyến
  THANH XÀ QUYỀN


  • Lời thiệu:

  Thanh xà đảo mã, tả tảo tung phong
  Cường long xuất hải, tấn đả song khai
  Ngọc trản ngân đài, hắc ngưu khai giác
  Hồi mã tướng quân, chuyển thân nghịch cước
  • Dịch thơ:

  Rắn xanh trả ngựa, theo gió quét hướng trái
  Rồng dử ra biển, tiến đánh hai lần
  Chén ngọc đài bạc, trâu đen mở sừng
  Ngựa về vị tướng, trở mình đá ngược.


  HLV Hồ Phi Long
   
  adminNgày: Thứ hai, 07/10/2013, 23:18:53 | Hộp thư # 8
  Bính
  Nhóm: Quản trị viên
  Hộp thư: 67
  Giải thưởng: 0
  Danh tiếng: 0
  Tình trạng: Ngoại tuyến
  TẤN PHÁP HỒ LONG GIA

  Hai chân đứng thẳng nghiêm trang 
  Hai tây dang thẳng ngang ngang nhãn tiền 
  Trái đao,quyền phải dịu hiền 
  Bái sư,bái tổ co liền về eo. 
  Hai chân bẻ gót trụ kèo 
  Hai tay đao xuống dọc theo thân mình 
  Đầu ngay,lưng thẳng quang minh 
  Thế là cơ bản thành hình tấn ngang. 
  Chân trái nhẹ bước lên hàng 
  Từ phải qua trái gạt ngang cước quyền 
  Tấn trước tay phải cực tuyền 
  Hai phần thân trước dồn liền lên trên. 
  Chân phải co gối gập lên 
  Trái trên ,phải dưới vững bền một chân 
  Tấn hạc ngơi nghĩ dưỡng thần 
  Rèn luyện đơn trụ góp phần thủ-công. 
  Chân phải hạ xuống mà trông 
  Quyền cước đan chéo như không làm gì 
  Tấn chéo ra dáng kiêu kỳ 
  Hổ long hội tụ lưỡng nghi hững hờ. 
  Tấn sau chân phải giả vờ 
  Chân trái lùi lại làm bờ chặn mây 
  Toàn thân dồn lại xum vầy 
  Gạt phải trung đẳng tràn đầy ước mơ. 
  Tấn miêu trông tựa bài thơ 
  Đẹp mà như thể đang chờ đợi ai 
  Chảo miêu giơ thẳng vươn dài 
  Sẵn sàng vồ chụp giật vài độc chiêu. 
  Tấn phụng xoay trở đảo chiều 
  Trụ bộ chẳng khác tấn miêu ấy mà 
  Tay phải chắn ánh dương tà 
  Tay trái cùng thế đánh ra lực kình. 
  Tấn xà chuyển động thình lình 
  Bước dài chân trái, bụng phình, ngực căng 
  Tay phải chém xuống phăng phăng 
  Tay trái đưa hứng ánh trăng trên đầu. 
  Thiên long thần cước cao sâu 
  Tấn báo dũng mãnh nhiệm màu quyền uy 
  Hai tay ngang dọc biên thùy 
  Thần thế uy mãnh như truy sát cừu. 
  Tảo phong xoay trở đa mưu 
  Tấn hổ khiếp đảm sầu ưu muôn đời 
  Hai tay đè núi ôm trời 
  Cho dù mãnh chúa ở nơi sơn cùng. 
  Tấn long hội tụ quần hùng 
  Thần thế khí chất tận cùng trời mây 
  Quyền đao hợp nhất xum vầy 
  Càn khôn giác ngộ tràn đầy trái tim. 
  Hai chân thu kiểu gọng kìm 
  Hai tay co lại đi tìm Hổ Long 
  Tấn cao trông dáng thong dong 
  Chờ công ,chờ thủ ,chờ mong nhiều điều!


  HLV Hồ Phi Long
   
  adminNgày: Thứ hai, 07/10/2013, 23:19:54 | Hộp thư # 9
  Bính
  Nhóm: Quản trị viên
  Hộp thư: 67
  Giải thưởng: 0
  Danh tiếng: 0
  Tình trạng: Ngoại tuyến
  YẾN PHI QUYỀN
 • Bước vào biến thế én bay
 • Tam câu tam đả tức thì làm xong 

 • Rồi lại biến thế thần đồng 

 • Hồi về én bãi chực phòng song phi 

 • Phi rồi cuốn cánh nép mình
 • Lập thế bộ hổ hồi về triệu công 

 • Ví dù nó có lướt xông 

 • Thì ta biến thế phượng quỳ một chân
 • Rồi lại biến thế rồng bay
 • Chân trước dậm đá chân sau tiếp liền
 • Y như pháp thảo lời truyền
 • Giữ trong nội thế để truyền hậu lai 

 • Bái tổ sư lập như tiền.

  HLV Hồ Phi Long
 •  
  adminNgày: Thứ hai, 07/10/2013, 23:20:58 | Hộp thư # 10
  Bính
  Nhóm: Quản trị viên
  Hộp thư: 67
  Giải thưởng: 0
  Danh tiếng: 0
  Tình trạng: Ngoại tuyến
  PHƯỢNG HOÀNG QUYỀN

 • Phượng Hoàng tranh cước vĩ
 • Mãnh hổ khai địa phi
 • Song long truyền bảo đỉnh
 • Đoạt trấn vũ uy trì

 • Nhất cấp khai binh phát ấn
 • Nhị cấp trảo hạt binh phi
 • Tiến nhứt bộ đề hoành tam bộ
 • Thoái nhứt công sanh biến tứ chi
 • Hồi đầu vọng bái.

  Bài quyền phối hợp bộ mộc & bộ thủy cùng ngọn trực cước (kim tiêu cước).

  Kế đến khi cất chân bay đá thì ngọn song quyền đánh bồi, xà tấn cùng song quyền chặn đòn ... 

  Đòn thế liên hoàn lúc tiền , lúc hậu, khi tả , khi hữu trông nhẹ nhàng nhưng lúc biến đòn đúng lúc chỉ với bộ Thủy cũng giúp chiếm phần thượng phong hầu kết thúc trận đấu.

  HLV Hồ Phi Long
 •  
  adminNgày: Thứ hai, 07/10/2013, 23:22:29 | Hộp thư # 11
  Bính
  Nhóm: Quản trị viên
  Hộp thư: 67
  Giải thưởng: 0
  Danh tiếng: 0
  Tình trạng: Ngoại tuyến
  THIỀN SƯ QUYỀN

 • Lời thiệu:
 • Lược địa đồ thành, tấn công triều chấp

 • Kim ngưu chiếu dốc, hồ điệp chung thân
 • Lão tổ dương tân, thiền sư tống khách
 • Tiên ông tọa thạch, đồng tử đăng san 

 • Hạng đả song quyền, thối khai lưỡng thủ
 • Trung thiên lập trụ, hạ địa tầm châu
 • Đảo thế hắc hầu, tùy cơ bạch hổ
 • Tung hoành ngũ lộ, tấn hạ tam quan
 • Bạch hạc tầm giang, kim kê độc lập
 • Hồi đầu bái tổ lập như tiền.
 • Dịch thiệu:
 • Chiếm đất phá thành
 • Trâu vàng hất sừng
 • Lá nhỏ dấu thân.
 • Lão ông đón bạn
 • Ông sư tiển khách
 • Ông tiên ngồi đá
 • Cậu bé lên núi
 • Hai tay đấm tới
 • Tay đánh qua hai bên
 • Dựng cột giữa trời
 • Cúi xuống tìm ngọc
 • Khỉ đen xoay người đánh lại
 • Cọp trắng vồ mồi
 • Dọc ngang năm đường
 • Đánh vào ba cửa
 • Hạc trắng tìm sông
 • Gà vàng đứng một chân
 • Xoay về lạy tổ.

 •  Phú nôm:

  Hắc hổ bạch hổ đầu nguồn
  Bạch kê địa phủ dương vương cổ thành
  Thủy xà dẫn đến điều lành
  Lá rừng dạ trạch dẫn thân quy thần
  Dương tân lão tổ ân nhân
  Mã quy kiếm báo thuận phần thiên cơ
  Ngựa thần hạc hổ quần hồ
  Kim thân chiếu dốc hồ đô hôn quân
  Tiên ông tọa thạch ẩn thân
  Làm cho đồng tử đăng sơn hạc thần
  Tấn khai lưỡng thủ quân thần
  Xà Long nhập trạch phục quang khai trời
  Kim quy hồ điệp cuối đời
  Tiên ông lại phải ẩn đời tam công
  Lam sơn hổ giáng thăng long
  Tầm châu lập trụ quy long kiếm hoành
  Tùy cơ bạch hổ tung hoành
  Tam quan bạch hạc độc hành kim kê
  Tâm viên bạch hạc lưỡng bồ
  Ba đời thiên sư có bề trường vinh.


  HLV Hồ Phi Long
 •  
  adminNgày: Thứ hai, 07/10/2013, 23:24:19 | Hộp thư # 12
  Bính
  Nhóm: Quản trị viên
  Hộp thư: 67
  Giải thưởng: 0
  Danh tiếng: 0
  Tình trạng: Ngoại tuyến
  NGỌC TRẢN QUYỀN

 • Lời thiệu:
 • Ngọc trản ngân đài
 • Tả hữu tấn khai
 • Hồi thân thập tự
 • Liệng diệp liên ba
 • Đả sát túc
 • Tạ hồi mai phục
 • Tẩn đả tam chiến
 • Thối thủ nhị linh
 • Hoành tả tọa
 • Bạch xa lang lộ
 • Hữu hoành sát
 • Thanh long biên giang
 • Phụ tử tương tùy
 • Hồi phát địa hổ
 • Song phi chuyển dực
 • Hạ bàn lôi đản đả
 • Hồi tiểu tọa khai cung
 • Huỳnh long quyển địa
 • Tấn đả song quyền
 • Hoành tả phục hạc
 • Khai linh trực tiền quyển địa
 • Tấn đả song quyền
 • Hoành hữu phục hạc
 • Khai linh trực tiền quyển địa
 • Tấn đả song quyền
 • Diện tý ngọ hầu
 • Hồi đả thập tự
 • Hầu tẩu mã dương tiên
 • Tam bộ lập như tiền.
 • Phú nôm:
  Bái tổ ngọc ngân vận khí đề
  Tả phong hữu dực phách không chê
  Tấn khai thập tự ra nghề
  Lại thêm phạt mộc ê chề thủy công
  Tạ hồi mai phục tam công
  Thối luôn hai bộ hoành phong xa tề
  Hữu vị lên xuống đi về
  Phát hồi địa hổ song tề cước phi
  Hạ luôn triển dực khắc ghi
  Hạ bàn đản tả, tử thi tạ hồi
  Xuống luôn lại tấn mấy nơi
  Song quyền đánh tới mấy đời hổ khai
  Hồi thân thập tự đáo lai
  Như tiền bái tổ, như lai trận đầu.


  HLV Hồ Phi Long
 •  
  adminNgày: Thứ hai, 07/10/2013, 23:25:15 | Hộp thư # 13
  Bính
  Nhóm: Quản trị viên
  Hộp thư: 67
  Giải thưởng: 0
  Danh tiếng: 0
  Tình trạng: Ngoại tuyến
  PHỤC HỔ TRẤN SƠN QUYỀN

  Anh hùng độc lập ẩn giang sơn
  Hồi đầu thập bát hội nam mang
  Tam thinh mãnh thú cuồng phong phất
  Tứ khắc long môn tuyệt thủy tàn.


  HLV Hồ Phi Long
   
  adminNgày: Thứ hai, 07/10/2013, 23:27:17 | Hộp thư # 14
  Bính
  Nhóm: Quản trị viên
  Hộp thư: 67
  Giải thưởng: 0
  Danh tiếng: 0
  Tình trạng: Ngoại tuyến
  THỦY HỎA ẨN QUYỀN


  Trong hệ thống quyền việt nam có một bộ môn được xép đặc trên nguyên lý ngũ hành và dịch kinh. Thời nay không biết có bao nhiêu người học được hết.

  Bài quyền này gồm có 20 đòn tay, 3 đòn chân, 8 thế tấn, và công thủ theo tám hướng.

  Tuy là Thủy Hỏa ẩn quyền nhưng các hành còn lại là Mộc, Kim, Thổ vẫn giữ phần hổ trợ trong bài quyền theo luật Âm Dương Ngũ hành sinh khắc.

  Yếu quyết của bài quyền là các bộ trảo, chỏ, gối và thân pháp dựa trên nguyên lý của Bát quái đồ.

 • Lời thiệu:
 • Bái tổ khái thức
 • Phi hổ bình dương
 • Bạch long hổ chiến
 • Bạch long thủ châu
 • Hông mã hoành vị
 • Lưỡng mã ngọa địa
 • Sơn hạc bạch khấu
 • Lưỡng long bạch khấu
 • Nhị mã bạch khấu
 • Hắc xa quy lâm
 • Tiền hổ bán viên
 • Hải hạc tầm giang
 • Bạch hạc truy hổ
 • Hổ giáng long thăng
 • Thanh mã tầm giang
 • Thanh mã ẩn phong
 • Hải mã ẩn tốn cung
 • Hoàng mã phân thủy
 • Bạch long xuyên vân
 • Hắc xa phùng sơn lâm
 • Mã long ẩn giang sơn
 • Thanh long uyển khúc
 • Thanh long loan bối
 • Hổ khẩu khai thiên tại địa
 • Hắc hổ khai sơn
 • Bạch hổ tẩy diện
 • Nhị bộ hắc hổ khai sơn
 • Lưỡng hổ bạch lâm
 • Hồi đầu bái tổ.

 • Phú nôm:
  Thổ cung thủy hỏa ẩn quyền
  Tam tài ghi nhớ thảo quyền nước ta
  Ba mươi thế thức diễn ra
  Tiền nhất nhị hậu tiến ba cận kề
  Hậu phương thập nhất đi về
  Tả phương hữu dực ai chê nhì hành
  Tiền phương tứ khúc tranh giành
  Kim hành bái tổ tập tành lâm biên.


  HLV Hồ Phi Long
 •  
  adminNgày: Thứ hai, 07/10/2013, 23:28:20 | Hộp thư # 15
  Bính
  Nhóm: Quản trị viên
  Hộp thư: 67
  Giải thưởng: 0
  Danh tiếng: 0
  Tình trạng: Ngoại tuyến
  NGŨ HÀNH QUYỀN

  Ngựa kia tường tận phần đầu
  Phần sau thủ pháp thâm sâu tùy bài
  Ngũ hành thủ pháp ngày ngày
  Đem vào thảo bộ mới hay diệu kỳ.


  HLV Hồ Phi Long
   
  adminNgày: Thứ hai, 07/10/2013, 23:29:09 | Hộp thư # 16
  Bính
  Nhóm: Quản trị viên
  Hộp thư: 67
  Giải thưởng: 0
  Danh tiếng: 0
  Tình trạng: Ngoại tuyến
  TỨ TƯỢNG QUYỀN

  Viễn phương biến phản thủ công
  Đó là tứ tượng ẩn trong hữu phần
  Hổ long miêu hạc tứ phân
  Địa phương hai cánh nhị phần ô vuông
  Thiên phiên đường chéo lưỡng phương
  Trở về bái tổ miêu giương hổ câu.


  HLV Hồ Phi Long
   
  adminNgày: Thứ hai, 07/10/2013, 23:30:18 | Hộp thư # 17
  Bính
  Nhóm: Quản trị viên
  Hộp thư: 67
  Giải thưởng: 0
  Danh tiếng: 0
  Tình trạng: Ngoại tuyến
  LÃO MAI QUYỀN

 • Lời thiệu:
 • Lão mai độc thụ, nhất chi vinh
 • Lưỡng túc khinh khinh tiến bộ hoành
 • Tấn nhất đạn, thoái hồi lão khởi
 • Phi nhất phát, hoành thối tinh đình
 • Tàng nhang hổ, dương oai thiết trảo
 • Chuyển giác long tốc lực lôi oanh
 • Lão hầu thoái tọa, liên hoa biến
 • Hồ điêp song phi, lão bạng sanh
 • Nguyện quật song câu lôi điển chấn
 • Vân tôn tam tảo, hổ xà thành.
 • Phú nôm:
  Mai già đơn độc, nhánh trổ hoa
  Đôi rễ bò lên nhẹ ngang qua
  Khỉ già tiến ngắn lui về đứng
  Chuồn bay thẳng cánh cũng về nhà
  Hổ mài nanh ra oai vuốt sắt
  Rồng giương sừng nỗ lực tấn công
  Khỉ già ngồi ngắm hoa sen rã
  Đôi bướm cùng bay, dọp thoát ra
  Trăng lên ngoài cửa đà sấm sét
  Mây phủ ba lần, hổ, rắn qua.


  HLV Hồ Phi Long
 •  
  adminNgày: Thứ hai, 07/10/2013, 23:31:33 | Hộp thư # 18
  Bính
  Nhóm: Quản trị viên
  Hộp thư: 67
  Giải thưởng: 0
  Danh tiếng: 0
  Tình trạng: Ngoại tuyến
  MÊ TÔNG QUYỀN

  • Lời thiệu

 • Thiết tiêu cước
 • Mãnh công độc chưởng
 • Thôi sơn khắc thủ
 • Phương dực hoành phong
 • Giao long khắc quyền
 • Bàn long cước
 • Thôi sơn bán hạ
 • Thôi sơn hữu vực
 • Song chỉ thu châu
 • Phương dực ẩn long
 • Phương dực kim chung
 • Phương dực bạt hổ
 • Hổ vĩ cước
 • Thôi sơn cổn cầu
 • Long thăng cước
 • Cương đao phạt mộc
 • Cương đao trảm xà
 • Lưu vân cước
 • Độc tiêu cước
 • Đồng tước song phi 

  • Diễn giải kỹ thuật

 • Thức Bái Tổ, Chào.
 • Thiết tiêu cước - đạp gót chân phải tới.
 • Mãnh công độc chưởng - gạt tay phải, chưởng tay trái.
 • Thôi sơn khắc thủ - cánh tay phải đánh ngang xuống.
 • Phương dực hoành phong - xoay lưng, hai chân tréo xà tấn, giựt chỏ trái
 • Giao long khắc quyền - xoay lại, tay trái trong gặt xuống, tay phải gặt lên
 • Bàn long cước - đá cạnh bàn chân trái.
 • Thôi sơn bán hạ - đá xong để chân phía sau, tay phải kéo xuống đầu gối.
 • Thôi sơn hữu vực - Tay trái móc vòng từ trái qua phải.
 • Song chỉ thu châu - hạ tay trái, tay phải đưa qua ngực trái xỉa 2 ngón tới.
 • Phương dực ẩn long - tay trái gạt qua mặt, chỏ phải đảo lên cậm xuống.
 • Phương dực kim chung - chân trái lên tréo xà tấn, chỏ phải thọc tới.
 • Phương dực bạt hổ - chỏ trái tạt qua phải.
 • Hổ vĩ cước - xoay lưng, đá nghịch mũi chân phải.
 • Thôi sơn cổn cầu - rút chân phải về vị trí cũ, xoay lại hai tay đánh tới.
 • Long thăng cước - hất gót chân phải lên.
 • Cương đao phạt mộc - chân phải để xuống phía sau, tay trái gạt, tay phải chém xéo xuống.
 • Cương đao trảm xà- lui chân trái qui tấn,tay trái chém ngang qua phải.
 • Lưu vân cước - xoay lưng, móc vòng gót trái, để chân phía trước.
 • Độc tiêu cước - tay phải gạt qua mặt, lên gối phải cùng lúc cậm chỏ trái.
 • Đồng tước song phi - chân phải để xuống phía sau, chân trái kim tiêu bay đá thẳng chân phải. 

 • Bái Tổ, Chào.

  HLV Hồ Phi Long
 •  
  adminNgày: Thứ hai, 07/10/2013, 23:37:37 | Hộp thư # 19
  Bính
  Nhóm: Quản trị viên
  Hộp thư: 67
  Giải thưởng: 0
  Danh tiếng: 0
  Tình trạng: Ngoại tuyến
  KIM KÊ QUYỀN

  Kim kê bái tổ thí tranh hùng
  Lưỡng túc tề phi trảo thượng xung
  Trấn ải ngân thương như hổ huyệt
  Canh môn bạc kiếm tựa long cung
  Xuyên hầu độc tiễn tàng ư trác
  Đáo thủ đơn câu thọ tự hung
  Trá tẩu thần châm thiên sở tứ
  Ngân bình bổng ấn tận kỳ trung.


  HLV Hồ Phi Long
   
  Diễn đàn thảo luận » ..:: Võ phái Vinakudo ::.. » Tư liệu võ thuật » Các bài thiệu võ thuật P1: Các bài thảo bộ (Võ cổ truyền Việt Nam)
  • Page 1 of 1
  • 1
  Search:

  Login form