[ New messages · Members · Forum rules · Search · RSS ]
 • Page 1 of 1
 • 1
Diễn đàn thảo luận » ..:: Võ phái Vinakudo ::.. » Tư liệu võ thuật » Các bài thiệu võ thuật P2: Các bài thảo pháp (Võ cổ truyền Việt Nam)
Các bài thiệu võ thuật P2: Các bài thảo pháp
adminNgày: Thứ ba, 24/09/2013, 00:04:05 | Hộp thư # 1
Bính
Nhóm: Quản trị viên
Hộp thư: 67
Giải thưởng: 0
Danh tiếng: 0
Tình trạng: Ngoại tuyến
LINH PHỦ THẢO PHÁP


Thọ giáo tiên ông
Thủ trì linh phủ
Hoành thân bái tổ 
Phát thảo tầm xà
Tả xuất bãi lai
Ẩn thân trảm hổ
Hữu phần nhị bộ
Tam cấp thủ thường
Phá địa xà thương
Tứ chi luân chuyển
Đông tây tiếp tục 
Thoái bộ giao lai
Tả hữu phụng đầu
Trảm chi tam cấp
Đâu vân triệt hạ
Bái tổ lập như tiền.


HLV Hồ Phi Long
 
adminNgày: Thứ hai, 07/10/2013, 23:39:37 | Hộp thư # 2
Bính
Nhóm: Quản trị viên
Hộp thư: 67
Giải thưởng: 0
Danh tiếng: 0
Tình trạng: Ngoại tuyến
SONG PHỦ


Kinh thần đề song phủ 
An cảm mạt trường long 
Bỗng bàn thượng ẩn thân 
Thí hồi lai hương thứ 
Lục trảm thượng đầu vân 
Hạ luân hoành phát thảo 
Xà tự thoái song thân 
Nhãn linh đề thuật pháp 
Quyết trảm thủ tả phân 
Hữu đề lai cản hậu 
Vọng bái tiên ông 
Lập như tiền.


HLV Hồ Phi Long
 
adminNgày: Thứ hai, 07/10/2013, 23:40:31 | Hộp thư # 3
Bính
Nhóm: Quản trị viên
Hộp thư: 67
Giải thưởng: 0
Danh tiếng: 0
Tình trạng: Ngoại tuyến
LINH PHỦ

Thọ giáo tiên ông 
Thủ trì linh phũ 
Hoành thân bái tổ 
Phát thảo tầm xà 
Tả xuất bãi lai 
Ẩn thân trảm hổ 
Hữu phần nhị bộ 
Tam cấp thủ thường 
Phá địa xà thương 
Tứ chi luân chuyển 
Đông tây tiếp tục 
Thoái bộ giao lai 
Tả hữu phụng đầu 
Trảm chi tam cấp 
Đâu vân triệt hạ 
Bái tổ lập như tiền.


HLV Hồ Phi Long
 
adminNgày: Thứ hai, 07/10/2013, 23:41:26 | Hộp thư # 4
Bính
Nhóm: Quản trị viên
Hộp thư: 67
Giải thưởng: 0
Danh tiếng: 0
Tình trạng: Ngoại tuyến
THANH LONG SIÊU

Thanh long yểm huyệt trảm khuê khai.
Thích tiền trảm hậu sát tam tài.
Nhị thế đào viên lưỡng biên tấn.
Phá quan trảm tướng phá tứ môn.
Thượng mã hường hường thanh long trụ.
Điếu khê duy thủy hồi vực bắc.
Yểm đao quy phục tấn bộ lai.
Long tàn hổ phục hồi thối bộ.
Trực tấn khuê dung trảm trảm khai.
Kềnh nghê hải để thanh long hóa.


HLV Hồ Phi Long
 
adminNgày: Thứ hai, 07/10/2013, 23:42:21 | Hộp thư # 5
Bính
Nhóm: Quản trị viên
Hộp thư: 67
Giải thưởng: 0
Danh tiếng: 0
Tình trạng: Ngoại tuyến
BÁT QUÁI SIÊU

Điếu ngư ông giang hà hí thủy
Bát quái đồ biến quỷ bạch viên
Long tàng ẩn phi thiên tảo địa
Thức quân hồi phóng nhị dao biên
Quan nghinh sát bàn huyên tấn phục
Chuyển khuynh ba tái trực ngưu điền
Luân sa sát giang tiền tẩu hổ
Hoành thân bái Tổ lập như tiền.


HLV Hồ Phi Long
 
adminNgày: Thứ hai, 07/10/2013, 23:44:02 | Hộp thư # 6
Bính
Nhóm: Quản trị viên
Hộp thư: 67
Giải thưởng: 0
Danh tiếng: 0
Tình trạng: Ngoại tuyến
SIÊU XUNG THIÊN • Lời thiệu:

  Xung thiên đề đao phản trảm nghinh.
  Lôi phong trá tẩu qủy thần kinh.
  Ðê đầu tầm thọ lai phụng tấn.
  Trảm phạt trung bình toạ ngưu canh.
  Long thăng hổ giáng loan xa sát.
  Tiềm tàn ẩn phục điểu kiên khinh.
  Lạc mã bàn phi lai cấp thích.
  Tứ trung bình toạ phục sanh môn.
 • Dịch thiệu:

  Chọc trời qua đao chém ngược về
  Gió cuốn giả chạy quỉ thần sợ
  Nép đầu vào cây lại tiến lên
  Chém giết giữa vòng, ngồi như người cày
  Rồng lên cọp xuống loan như vần bánh xe,
  Nép dấu trốn nằm chim sợ điếng
  Rớt ngựa bằng bay lại đâm mau,
  Bốn mặt cùng ngồi về nẻo sống.

  HLV Hồ Phi Long
 •  
  adminNgày: Thứ hai, 07/10/2013, 23:45:04 | Hộp thư # 7
  Bính
  Nhóm: Quản trị viên
  Hộp thư: 67
  Giải thưởng: 0
  Danh tiếng: 0
  Tình trạng: Ngoại tuyến
  SONG ĐAO PHÁ THẠCH

  Chấp thủ song đao, 
  Trung bình thượng nghịch 
  Long tả hữu nhập, 
  Triều bưu điệu 
  Phụ tử giao thời võ ngô đồng 
  Lân lộ bộ bình nguyên kí túc 
  Quy hành hành thuỷ để mai phong.


  HLV Hồ Phi Long
   
  adminNgày: Thứ hai, 07/10/2013, 23:45:50 | Hộp thư # 8
  Bính
  Nhóm: Quản trị viên
  Hộp thư: 67
  Giải thưởng: 0
  Danh tiếng: 0
  Tình trạng: Ngoại tuyến
  NHU VÂN KIẾM

  Bước vào chắp kiếm bái sư.
  Tiên nhân chỉ lộ, thiềm thừ quá giang. 
  Song phong xuất bộ tấn sang.
  Thanh long nhập hải, phụng hoàng phi thân.
  Song đề nhật nguyệt giao công.
  Bạch viên hiến quả, thần đồng kính sư.
  Loang thiên thám thủy đồng cư.
  Hoành khai tả hữu phá ngôi thanh trì.
  Xa luân nhập trận đồng thi.
  Giao tiên tiễn nguyệt tức thì báo ân.
  Trở về thủ bộ bảo thân.
  Phóng song phong kiếm rẽ vân Ngân Hà.


  HLV Hồ Phi Long
   
  adminNgày: Thứ hai, 07/10/2013, 23:46:54 | Hộp thư # 9
  Bính
  Nhóm: Quản trị viên
  Hộp thư: 67
  Giải thưởng: 0
  Danh tiếng: 0
  Tình trạng: Ngoại tuyến
  THU HÙNG KIẾM

  Hồi thân nhất bái. 
  Nhị hạ song biên.
  Chuyển thủ tấn liên.
  Chấn thiên kích hạ.
  Song xa loan chiến. 
  Nhị cước trung kiên.
  Hồi thân phi kiếm. 
  Tấn đả nhị biên.
  Tam chiến phi thiên. 
  Thối toạ cương liên.
  Chuyển thủ tiếp liên.
  Tấn đả long môn.
  Hạ thân phi kiếm. 
  Bái Tổ như tiền.


  HLV Hồ Phi Long
   
  adminNgày: Thứ hai, 07/10/2013, 23:47:43 | Hộp thư # 10
  Bính
  Nhóm: Quản trị viên
  Hộp thư: 67
  Giải thưởng: 0
  Danh tiếng: 0
  Tình trạng: Ngoại tuyến
  ÂM DƯƠNG KIẾM

  Khởi pháp âm dương.
  Âm dương hợp nhất.
  Tả hữu biên giang,
  Hậu tiền đích thủy.
  Tam phân tiền bộ. 
  Tam bộ hậu phân.
  Hạ thượng trung chi. 
  Tung hoành thuận nghịch.
  Loang kiếm âm dương,
  Nhị phân tả hữu.
  Tiễn phong tiền hậu. 
  Bái Tổ âm dương.


  HLV Hồ Phi Long
   
  adminNgày: Thứ hai, 07/10/2013, 23:48:38 | Hộp thư # 11
  Bính
  Nhóm: Quản trị viên
  Hộp thư: 67
  Giải thưởng: 0
  Danh tiếng: 0
  Tình trạng: Ngoại tuyến
  LỤC MẠCH KIẾM

  Khai môn rung động tả xung thiên.
  Quy khứ quy lai phục bộ truyền.
  Diêm phù phóng triển lai toạ địa.
  Xuyên thượng bàng phi hạ giáng biên.
  Long hành phún thuỷ phi đảo vũ.
  Hổ bộ sơn xuyên bách bộ chuyền.
  Linh quy lạc hải thích như thích.
  Phượng lạc kỳ sơn hành như tiền.


  HLV Hồ Phi Long
   
  adminNgày: Thứ hai, 07/10/2013, 23:49:26 | Hộp thư # 12
  Bính
  Nhóm: Quản trị viên
  Hộp thư: 67
  Giải thưởng: 0
  Danh tiếng: 0
  Tình trạng: Ngoại tuyến
  LƯỠNG NGHI KIẾM

  Âm dương nhất cử đáo long đầu.
  Bạt kiếm song hành nghịch thuỷ lưu.
  Lưỡng lộ giao công phân hắc bạch.
  Ngũ môn phóng xuất đoạt minh châu.
  Thối bộ song hồi thân thủ cảm.
  Tấn tam cấp võ phạt song câu.
  Hoành thân tấn thích tam phân khí.
  Hồi đầu vọng bái lưỡng nghi thâu.


  HLV Hồ Phi Long
   
  adminNgày: Thứ hai, 07/10/2013, 23:50:45 | Hộp thư # 13
  Bính
  Nhóm: Quản trị viên
  Hộp thư: 67
  Giải thưởng: 0
  Danh tiếng: 0
  Tình trạng: Ngoại tuyến
  LONG MÔN KIẾM

  Gươm linh diệu động bái Tổ tiên.
  Hoành khai tấn thích tả hữu biên.
  Đào tẩu hộ hồi xà lộ vĩ.
  Trường lập hóa đao lạc bộ tiền.
  Tiền sát kim hành thích như thích.
  Tẩu mã hậu hoành hành như hành.
  Sơn trung kiến khách anh hùng thế.
  Xuyên thượng bàng phi hạ giang trung.
  Phản mã hồi thành long môn bộ.
  Hoành thân sát thích lập như tiền.


  HLV Hồ Phi Long
   
  adminNgày: Thứ hai, 07/10/2013, 23:51:59 | Hộp thư # 14
  Bính
  Nhóm: Quản trị viên
  Hộp thư: 67
  Giải thưởng: 0
  Danh tiếng: 0
  Tình trạng: Ngoại tuyến
  HUỲNH LONG KIẾM

  Diện tiền bái kính Tổ sư.
  Hồi thân thủ bộ vẻ người hiên ngang.
  Kiếm ôm theo bộ xung thiên.
  Tả hữu song chỉ mình nghiêng thế chào.
  Phụng đầu thế kiếm giương cao.
  Thối lui hạ bộ nhập vào chém ngang.
  Chém rồi bên tả tránh sang.
  Hữu môn thượng mã kiếm ngang chân mày.
  Kiếm loang long ẩn vân phi.
  Sơn đầu hạc lập đâm ngay hạ đàng.
  Rút về phong toả đôi bên.
  Dùng đòn hạc tấn tiến lên chớ chầy.
  Xà hành nghịch thuỷ cho hay.
  Tàng đầu lộ vĩ chém bay qua đầu.
  Thối hồi đơn phụng quang châu.
  Chân theo xà tấn kiếm hầu Tổ sư.


  HLV Hồ Phi Long
   
  adminNgày: Thứ hai, 07/10/2013, 23:54:09 | Hộp thư # 15
  Bính
  Nhóm: Quản trị viên
  Hộp thư: 67
  Giải thưởng: 0
  Danh tiếng: 0
  Tình trạng: Ngoại tuyến
  THÁI SƠN CÔN

  • Phiên âm:

  • Khuynh thân, bái tổ, khởi môn tiên.
  • Thái sơn, trích thuỷ, địa xà liên.
  • Thưởng bổng, kì long, thối bạch viên.
  • Quy kỳ, độc giác, trung bình hạ.
  • Thượng thích, đại đăng, tấn thừa thiên.
  • Hồi đầu, trực chỉ, liên tam thích.
  • Hùng anh thuận thế, phá vân biên.
  • Tẩu thố, tồn sơn, hoành, giáng kiếm.
  • Linh miêu, mai phục, tấn thích ngưu.
  • Thừa châu, bố địa, lan côn thích.
  • Hồi tiểu kim kê, đả trung lang.
  • Phi phong, tẩu vũ, khai ngưu giác.
  • Tiểu tử, tam phiền, giá mã an.
  • Hồi đầu vọng bái, lập như tràng.
  • Dịch thơ:
  • Nghiêng người, lạy tổ, mở roi
  • Giọt nước núi lớn, tựa đôi rắn bò.
  • Vung tay thú lạ sửng sờ
  • Lui về vườn vườn trống đợi chờ ra oai.
  • Tay cầm côn đản khai trương
  • Vọng tiền bái tổ là đường xưa nay
  • Diện tiền thế ấy rất hay
  • Thái Sơn đích thủy côn này đổ nghiêng
  • Đại xa phục thổ chẳng hiền
  • Kỳ long phản ứng ngựa liền bay cao
  • Hoành côn một bước lướt vào
  • Quy kỳ độc giác trực giao diện tiền
  • Côn trùng tấn thích trung thiên
  • Hồi đầu trực chỉ diện tiền tam giao
  • Đồng tân xuất thế anh hào
  • Giang biên phá trận xông vào tiền môn
  • Hoành Sơn thỏ chạy dập dồn
  • Phục châu hạ địa vươn côn đảo trừ
  • Linh Miêu núp dưới bóng người
  • Chờ Trâu vùng dậy ngựa chùi tới đâm
  • Thừa Châu côn nọ tay cầm
  • Biến thiên bố địa mà đâm diện tiền
  • Lui về giữ thế trung kiên
  • Đề côn đã kích phá yên trận đồ
  • Gió rung lá rụng ồ ồ
  • Sừng trâu mỡ rộng côn đồ chiến chi
  • Thuyền rông giữa biển lênh đênh
  • Mã yên Triệu Tử đoạt thuyền thành công.


  HLV Hồ Phi Long
   
  adminNgày: Thứ hai, 07/10/2013, 23:54:58 | Hộp thư # 16
  Bính
  Nhóm: Quản trị viên
  Hộp thư: 67
  Giải thưởng: 0
  Danh tiếng: 0
  Tình trạng: Ngoại tuyến
  BÁT QUÁI CÔN


 • Phát bản linh thủ, xà vươn khai môn.
 • Long du điền hải, điểu thủy đăng thiên.
 • Xuyên sơn định trận, nhất tướng ngũ môn.
 • Bát quái đồng thần, lưỡng kê linh thủ.
 • Vạn phụng như hoa, bát phương loạn xạ.
 • Ðiểu trá yên phi, thạch thân xuất thế.
 • Tứ tướng hồi môn, lão hầu loạn đả.
 • Triều bàn bát quái, độc giác chiến xa.
 • Bạch xà long trận, đơn phụng triều dương.
 • Kim thương trá thủ, phi xa yên thạch.
 • Hoành sơn mạng nhện, thần ngư võ thủy.
 • Trung hải nhất trụ, độc linh yên bái.

  HLV Hồ Phi Long
 •  
  adminNgày: Thứ hai, 07/10/2013, 23:55:49 | Hộp thư # 17
  Bính
  Nhóm: Quản trị viên
  Hộp thư: 67
  Giải thưởng: 0
  Danh tiếng: 0
  Tình trạng: Ngoại tuyến
  THẤT BỘ CÔN

 • Hoành đả tả biên
 • Hoành đả hữu biên
 • Thừa thiên chi giáng
 • Tự đa tỳ bà
 • Khuynh thân lưỡng bộ
 • Phạt mộc lưỡng tiền
 • Thượng đả hạ thích.

  HLV Hồ Phi Long
 •  
  adminNgày: Thứ hai, 07/10/2013, 23:56:53 | Hộp thư # 18
  Bính
  Nhóm: Quản trị viên
  Hộp thư: 67
  Giải thưởng: 0
  Danh tiếng: 0
  Tình trạng: Ngoại tuyến
  THẦN ĐỒNG CÔN

  Chống roi đứng thủ thần đồng
  Bắt qua tả bạn đánh càng lưỡng biên
  Bắt rồi lại trụ roi liền
  Xây lưng đâm trái hãy liền đánh qua
  Đánh rồi lao tới bôn ba
  Thôi lao trở lại roi là đồng tân
  Chống roi quỳ thế một chân
  Quơ roi đánh tréo tựa thầy thét oai
  Mộc liên cất gánh trên vai
  Quơ roi mà đánh đánh rồi lại đâm
  Đâm rồi lại đánh lật màng
  Bước tới roi tống lưỡng long độc xà
  Tống rồi cuốn gói nhảy ra
  Nhảy hai bên chụp lập hòa triều công
  Nhảy theo đâm tới thẳng song
  Đánh qua bên hữu Kiều công trở về
  Bàng tang một cái chỉnh ghê
  Xây lưng đâm đánh lộn về hùng anh
  Hình nhi thối tẩu lai tranh
  Lưỡng biên phát thảo hai đầu mạnh thay
  Phụng đầu kế ấy rất hay
  Làm ông Lữ Vọng ngồi cây thạch bàn
  Vít lên một cái rõ ràng
  Đỡ trên gạt dưới tàn vân che đầu
  Xây lưng đâm trái hay đầu
  Phất cờ danh gọi thần đồng bái sư.


  HLV Hồ Phi Long
   
  adminNgày: Thứ hai, 07/10/2013, 23:57:48 | Hộp thư # 19
  Bính
  Nhóm: Quản trị viên
  Hộp thư: 67
  Giải thưởng: 0
  Danh tiếng: 0
  Tình trạng: Ngoại tuyến
  TẤN NHẤT CÔN

 • Tấn nhất, trung bình, đả sổ biên
 • Tế sương, giáng hạ, thích đơn tiên.
 • Tọa tả, tọa hữu, giai trùng nhị.
 • Thân khởi, tề mi, phục võ truyền.
 • Xà hành, trích thủy, khai côn đả.
 • Tấn bộ tự nhiên, điểm nhất huyền.
 • Hướng hậu, khinh thân liên tam đả.
 • Xích phê, ký túc, trạng phi anh.
 • Lưỡng đầu, tịnh tấn, hoàn cựu sở.
 • Phản diện, hoành khai, hổ bộ hành.
 • Thích trung, cử tả, phiên thân dược.
 • Án tý, bằng phi, khí lực sanh.
 • Hồi đầu, chỉ hữu, khương ngư điếu.
 • Phục địa, long thành, tống thế tranh.
 • Kình khởi, tam giang dương độc thủ.
 • Phụng đầu, phản diện, lập điền canh.
 • Tấn thoái, luân tiên, phi tự tiễn.
 • Bình thân trụ bộ lập như tiền.

  HLV Hồ Phi Long
 •  
  adminNgày: Thứ hai, 07/10/2013, 23:58:48 | Hộp thư # 20
  Bính
  Nhóm: Quản trị viên
  Hộp thư: 67
  Giải thưởng: 0
  Danh tiếng: 0
  Tình trạng: Ngoại tuyến
  ĐỘC KIM GIẢN

 • Trung thiên lập trụ - Lưỡng hạc tầm châu,
 • Đảo thế bái chầu - Lý ngư vọng nguyệt.
 • Kim giản bạt sơn - Tiềm long phục hổ,
 • Phượng vũ xuyên lâm - Tiên long tương ngộ,
 • Linh sư xuất thế  - Tảo diệp cuồng phong,
 • Hiện long tàng hổ - Yến tử quy sào,
 • Phi giao đoạt ngọc - Mãnh sư trấn động,
 • Tuấn mã cuồng phong - Hổ giáng long thăng,
 • Tiều phu phạt mộc  - Thiềm thừ vọng nguyệt,
 • Tướng quân quải ấn - Kim bảng đề danh,
 • Độc giản tung hoành – Khuynh thân hầu tổ
 • Thượng mã đăng san - Bái đàn lập thế.

  HLV Hồ Phi Long
 •  
  adminNgày: Thứ ba, 08/10/2013, 00:00:34 | Hộp thư # 21
  Bính
  Nhóm: Quản trị viên
  Hộp thư: 67
  Giải thưởng: 0
  Danh tiếng: 0
  Tình trạng: Ngoại tuyến
  SONG PHƯỢNG KIẾM

  * Nữ tướng Bùi Thị Xuân biên soạn


 • Lời thiệu:
 • Lợi kiếm mộ hồn thương
 • Vân phi hà nguyệt tẩu
 • Phượng dực đáo lâm tiền
 • Tứ quý bảo nam bang
 • Đông sương lưu quan ải
 • Hậu nhựt kiến loan phi
 • Tây thiên hà kiếm khách
 • Phượng dực đáo sơn bồng.   
 • Phú nôm:
 • Hồn thương theo gươm báu
 • Mây bay trăng cũng chạy
 • Bìa rừng chim phượng múa
 • Bốn mùa giữ nước nam
 • Đông sương về quan ải
 • Ngày sau chim loan bay
 • Trời tây nào kiếm khách
 • Cánh phượng đến non bồng.
  Bài này gồm 8 câu theo thể thơ ngũ ngôn, mỗi câu có 8 thao, toàn bài có 64 hành pháp liên thao, theo nghệ thuật cấu trúc các thao không trùng lấp, về tầm sát phạt có mấy ưu điểm như sau:
 • Câu một: Chuyên phá các đường thương và các binh khí dài.
 • Câu hai: Chuyên lia đường gươm đao.
 • Câu ba, bốn: Chuyên dụ địch vào thế hiểm để sát phạt.
 • Câu năm tới tám: Chuyên đánh phá vây trong các tình thế loạn quân.

  HLV Hồ Phi Long
 •  
  adminNgày: Thứ ba, 08/10/2013, 00:01:59 | Hộp thư # 22
  Bính
  Nhóm: Quản trị viên
  Hộp thư: 67
  Giải thưởng: 0
  Danh tiếng: 0
  Tình trạng: Ngoại tuyến
  NGŨ MÔN CÔN

 • Lời thiệu:
 • Chấp thủ song âm bái tầm long thế
 • Hoành khai hổ khẩu phục địa lôi
 • Luân thiên thám thủy hồi tam chiến
 • Lập bộ lôi công phá ngũ môn
 • Thoái bộ song khai xà lang nghịch
 • Lão ông thám thủy lập trung thiên
 • Tấn phát tiền khiên liên thủ thế
 • Hồi long lập bộ phóng trường thương
 • Hoành khai phục địa côn phá tấn
 • Đơn hồi thối bộ cản tiền môn
 • Đảo thế phóng tiền, tiên thủ hữu
 • Tấn thích nghịch côn phá phản chi
 • Hoành thân độc lập môn tam cấp
 • Thối bộ song công lưỡng long thành
 • Tiên đả tả hậu hoành đả hữu
 • Trực thủ khai thành đại thế côn.
 • Tấn đề lộng vĩ hạ sát quan môn
 • Tả, hữu lộng thương, diệt xà nhập địa
 • Hoành khai địa thế, thoái tọa đồng tân
 • Loạn đả tàn vân, khinh thân chấn địa
 • Hồng kỳ tấn thế, đại chiến chiêu hồi
 • Quyển đả hạ đàng, hoành khai đại địa
 • Long hồi ngọc chuyển, sào phủ đả ngư.
 • Bái tổ sư - lập như tiền.
 • Dịch Nghĩa:
 • Chấp hai tay lạy tìm thế rồng
 • Mở ngang miệng cọp, núp sấm đất
 • Vòng quanh trời dò nước trở về thế tam chiến
 • Đứng thế thiên lôi phá năm cửa
 • Lui bước mở hai bên xà lan nghịch
 • Ông lão dò nước đứng giữ trời
 • Tấn phát, vai trước liên tiếp giữa thế
 • Đứng thế rồng phóng trường thương
 • Hoành, núp đất, phá ngọn roi tấn về phía ta
 • Lui bước rút về cản cửa trước
 • Chuyển qua thế phóng tiền (phóng phía trước) trước hết phải giữ phía phải
 • Tiến đâm nghịch côn (ngọn roi nghịch) phá thế chi (cánh tấn công ta)
 • Xoay ngang, đứng một mình ở cửa ba bậc
 • Bộ tấn hai roi như hai con rồng lướt đi
 • Trước đánh bên trái xoay ngang đánh bên phải
 • Bằng thế đại côn đánh thẳng mở thành
 • Tiến thế đề lộng vĩ (cái đuôi xoè) soát xét vũ khí
 • Cản phía phải bằng thế lộng sương, diệt rắn chui đất
 • Mở toan đại thế, lui toạ thế đồng tân
 • Đánh tràn thế tàng vân, nhẹ mình đất động
 • Tiến thế hùng kỳ chiếu vua gọi về
 • Cuốn đánh nhà dưới mở toan đất rộng
 • Vòng về thế ngọc chuẩn, thế ông lão đánh cá
 • Đứng như trước.

  HLV Hồ Phi Long
 •  
  Diễn đàn thảo luận » ..:: Võ phái Vinakudo ::.. » Tư liệu võ thuật » Các bài thiệu võ thuật P2: Các bài thảo pháp (Võ cổ truyền Việt Nam)
  • Page 1 of 1
  • 1
  Search:

  Login form